| |  CENÍK   | | |
EN RU VN ZH
CENÍK

READY-MADE S.R.O.

Společnosti z roku 2012...............................29.000 Kč

"Viděli jste někde jinde nižší nabídku (lepší cenu), a to třeba o 2.000,- Kč, 5.000,- Kč nebo dokonce o 15.000,- Kč? Pak doporučujeme před rozhodnutím, kterou nabídku oslovit, soustředit se na to, co dalšího budete platit. Jde třeba o poplatky za sepsání notářského zápisu, soudní poplatky a podobně. Například při ceně 25.000,- Kč za s.r.o. si můžete být jisti, že to nebude jediná platba, kterou v souvislosti s koupí s.r.o. zaplatíte. Finální cena pak bude zajisté o pár tisícovek a pravděpodobně dokonce o více jak 15.000,- Kč vyšší."

Cena zahrnuje:
 • vstupní konzultace a poradenství v rozsahu 1 hodiny;
 • veškeré výdaje týkající se založení společnosti a jejího zápisu do obchodního rejstříku;
 • převod 100% obchodního podílu společnosti (sepsání smlouvy);
 • odvolání jednatele/ů a jmenování nového jednatele/ů společnosti (rozhodnutí valné hromady);
 • uspořádání valné hromady na níž se rozhodne o dalších změnách ve společnosti - notářské poplatky;
 • ověření příslušných listin a podpisů (na smlouvě o převodu obchodního podílu, na rozhodnutí valné hromady, plné moci a podpisové vzory);
 • předání veškerých dokumentů týkajících se společnosti, a to v jednom stejnopise;
 • soudní poplatek za provedení změny ve společnosti v obchodním rejstříku;
 • dělení obchodního podílu v souvislosti s převodem obchodního podílu na více osob

Cena nezahrnuje:
 • správní poplatky za další živnostenské listy / koncese
 • další případné doprovodné služby během koupě společnosti (služby podle individuálních požadavků zákazníka budou účtovány dle sazby 1800,- Kč/hod - DPH;
 • pokud bude převod obchodního podílu realizován na více jak 5 osob, bude nutné sjednat individuální cena; překlady vyhotovených dokumentů do cizích jazyků a překlady cizojazyčných dokumentů do českého jazyka; uvedené je možné zajistit na základě samostatné dohody;
 • vyřizování koncesních listin;
 • obstarání výpisů z rejstříku trestů a výpisů z katastru nemovitostí;
 • notářské poplatky za zvyšování základního kapitálu

Nezbytné dokumenty při prodeji „Ready-made společnosti“ (s.r.o.):

Statutární orgán - jednatel/é:
Výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
Občanský průkaz (cestovní pas)

Společníci:
Výpis z obchodního rejstříku (pokud bude společníkem právnická osoba)
Občanský průkaz nebo cestovní pas (pokud bude společníkem fyzická osoba)

Sídlo:
Výpis z katastru nemovitostí nového sídla
Souhlas s umístněním sídla společnosti na nové adrese

ZALOŽENÍ NOVÉ SPOLEČNOSTI NA MÍRU

Založením nové s.r.o. ...............................36.000 Kč
Založením nové a.s. .................................84.000 Kč

Uvedená cena zahrnuje základní právní poradenství a vyhotovení potřebných dokumentů, notářské poplatky (za předpokladu, že se bude u zakládané společnosti jednat o minimální základní kapitál), soudní poplatky, ověřování dokumentů a podpisů potřebných pro založení společnosti, správní poplatky za maximálně dvě ohlašovací živnosti. Cena nezahrnuje správní poplatky za koncesní listiny, dále za třetí a každou další živnost. Rovněž cena nezahrnuje úhradu soudních překladů dokumentů potřebných pro založení společnosti, stejně tak překlad zakladatelských dokumentů do rodného jazyka zakladatelů a statutárních orgánů společnosti, obstarání výpisů z rejstříku trestů a výpisů z katastru nemovitostí.
© lunchmeat.cz 2007 - 2018