|  NABÍDKA   | | | |
EN RU VN ZH
NABÍDKA

Aktuální seznam společností na prodej

Ready-made společnosti | Společnosti na míru | Porovnání

PROČ „READY-MADE SPOLEČNOST“?
 • Takové společnost je již zapsaná v obchodním rejstříku, tj. fakticky existuje -> není zapotřebí čekat než „úředníci rozhodnou“.
 • Společnost má evidován 100% splacený základní kapitál - pro nového majitele založené společnosti není tudíž již nutné skládat v hotovosti základní kapitál ve výši 200.000,-Kč.Podmínka splacení byla splněna již při vzniku společnosti a při převodu společnosti je možné tuto záležitost vyřešit formou zápočtu pohledávek.
 • Společnost je připravena k okamžitému podnikání – po ohlášení nových živností u živnostenského úřadu – výjimku představuje podnikání na základě koncese.
 • Společnost již určitou dobu existuje – je zapsána v obchodním rejstříku.
 • Společnost je bez „obchodní historie“ - společnost nevykonávala žádnou podnikatelskou činnost, nemá tak žádné dluhy - neuhrazené závazky.
 • Možnost podnikání prostřednictvím společnosti je možné do 24 hodin od projevení zájmu o koupi společnosti - k převodu obchodního podílu nebo prodeji akcií a změnám ve statutárních orgánech (změna jednatelů, resp. představenstva) dojde během několika málo dní nebo i do 24 hodin. Při koupi společnosti se návazně na toto provedou veškeré další změny v kupované společnosti -> změna obchodní firmy, tj. názvu společnosti, rozšíření předmětu podnikání, resp. ohlášení nových živností, změna sídla apod.
 • Právní účinky změny společníků nastávají ihned – převodem obchodních podílů, prodejem akcií, stejně tak jako právní účinky změny jednatele – zde dochází ke změně přijetím příslušného rozhodnutí.

POSTUP PROCESU

Krok 1.
Dojde k podpisu základní dohody o podmínkách koupě společnosti. Zde bude deklarováno, jako společnost kupujete, za jakou cenu a jak má být společnost „změněna“ dle vašich konkrétních představ. Dojde k podpisu případných plných mocí pro jednání vaším jménem ve smyslu podmínek uvedených v dohodě o podmínkách koupě společnosti.

Krok 2.
Dojde k přijetí těchto rozhodnutí (rozhodnutím valné hromady) ve vztahu ke kupované společnosti:
 • Rozdělení obchodního/ch podílu/ů za účelem jeho/jejich převodu;
 • Odvolání stávajícího jednatele/lů;
 • Změna sídla;
 • Změna předmětu podnikání;
 • (vše ve formě notářského zápisu)
 • a současně dojde k podpisu smlouvy o převodu obchodního/ch podílu/ů ve společnosti;

(pozn.: Nově jmenovaný jednatel může za společnost jednat okamžitě po rozhodnutí valné hromady – a původní jednatel již není oprávněn za společnost jednat, tj. jakkoliv tuto zavazovat.

Krok 3.
Následuje realizace provedených změn:
 • Vyřízení živnostenských listů;
 • Obstarání nezbytných dokumentů pro potřeby zápisu změn do obchodního rejstříku;
 • Podání návrhu na zápis všech změn do obchodního rejstříku;
 • Ohlášené změn na finanční úřad;

Krok 4.
Vyčkání rozhodnutí rejstříkového soudu a předání klientovi aktualizovaného výpisu z obchodního rejstříku, kde budou zaneseny všechny změna které vzešli u kroku 2 výše.

POROVNÁNÍ

„Ready-made společnost“Společnost „na míru“
Základní dokumenty pro společnosthotovoklient musí zajistit nebo se na zajištění účastnit
Základní kapitálsplacenoklient musí zajistit splacení
Zápis do ORzapsánoklient musí čekat na rozhodnutí soudu
Registrace k dani z příjmu PORegistrováno – oznámí se pouze změnyklient musí zaregistrovat
Můžete podnikat (odhad)Po 24 hodinách od osobního kontaktuPo 3 - 4 týdnech


© lunchmeat.cz 2007 - 2018