Chào hàng

Danh sách mới nhất các công ty đang có bánCác công ty ready-made | Các công ty theo yêu cầu | So sánh

Tại sao lại chọn „CÔNG TY READY-MADE“?
 • Những công ty như vậy đã được ghi tên vào sổ đăng ký kinh doanh tại Trọng tài kinh tế, nghĩa là thực tế là đã tồn tại -> không còn cần phải chờ cho tới khi „các cán bộ quyết định“ nữa.
 • Công ty có được ghi là đã trả 100% vốn pháp định – vì thế chủ doanh nghiệp mới không còn cần phải đặt khoản tiền mặt 200.000,- Kč cho vốn pháp định nữa. Điều kiện phải có đủ vốn pháp định ban đầu đã được thỏa mãn ngay từ khi công ty được thành lập và khi chuyển giao công ty có thể giải quyết vấn đề này bằng hình thức làm kết toán các mối ràng buộc và các khoản nợ.
 • Công ty sẵn sàng hoạt động tức thì – ngay sau khi thông báo đăng ký kinh doanh mới ở cơ quan cấp giấy phép đăng ký kinh doanh – ngoại lệ có các doanh nghiệp kinh doanh trên cơ sở giấy phép bản quyền.
 • Công ty đã tồn tại một thời gian nhất định– đang được ghi tên trong sổ đăng ký kinh doanh ở Trọng tài kinh tế.
 • Công ty chưa có „tiền sử kinh doanh“ – công ty chưa hề tiến hành một hoạt động kinh doanh nào, vì thế không có bất cứ khoản nợ nần nào – các khoản nợ chưa được thanh toán.
 • Công ty có khả năng kinh doanh sau 24 tiếng đồng hồ kể từ khi chủ doanh nghiệp tỏ ý muốn mua công ty - việc chuyển đổi vốn góp kinh doanh hay nhượng bán cổ phần và các thay đổi trong cấu trúc tổ chức (thay đổi người quản lý, điều hành hay ban quản trị) sẽ diễn ra trong vòng ít ngày hoặc thậm chí chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Khi công ty đã được bán, lập tức những thay đổi khác trong công ty mới được tiến hành -> thay đổi công ty kinh doanh, nghĩa là đổi tên công ty, mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh hay đăng ký xin giấy phép kinh doanh mới, thay đổi trụ sở công ty v.v....
 • Về mặt pháp lý những thay đổi liên quan tới các thành viên của công ty có hiệu lực ngay – thông qua hình thức chuyển giao vốn góp kinh doanh, nhượng bán cổ phần, tương tự việc thay đổi người quản lý điều hành công ty cũng có hiệu lực ngay – trong trường hợp này bằng cách thông qua quyết định tương ứng.

TRÌNH TỰ QUÁ TRÌNH

Bước thứ nhất.
Ký kết thỏa thuận cơ bản về các điều kiện mua công ty. Trong đó sẽ được nêu rõ công ty nào quí vị mua, với giá bao nhiêu và cụ thể theo quí vị công ty sẽ phải „thay đổi“ như thế nào. Có thể ký thỏa thuận ủy quyền cho việc đàm phán giải quyết các điều kiện được nêu trong thỏa thuận mua công ty dưới tên quí vị.

Bước thứ hai.
Thông qua những quyết định về các mối quan hệ trong công ty được mua (được thông qua tại đại hội đồng):
 • Phân chia phần góp vốn kinh doanh với mục đích chuyển đổi;
 • Rút các thành viên góp vốn đương thời;
 • Thay đổi trụ sở;
 • Thay đổi mục đích kinh doanh;
 • (tất cả đều được tiến hành bằng hình thức ghi nhận tại công chứng)
 • và đồng thời đi đến ký kết hợp đồng chuyển đổi các phần góp vốn kinh doanh trong công ty;

(Lưu ý: người quản lý điều hành mới có thể đàm phán giải quyết với danh nghĩa công ty ngay sau khi có quyết định của đại hội đồng thành lập– và người quản lý điều hành trước đó không còn được đàm phán hay thỏa thuận bất cứ vấn đề gì với danh nghĩa của công ty nữa.

Bước thứ ba.
Tiếp theo là việc thực hiện các thay đổi sau:
 • Giải quyết vấn đề giấy phép kinh doanh;
 • Lo tập trung đủ các tài liệu cần thiết để đăng ký ghi nhận các thay đổi trong hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Trọng tài kinh tế;
 • Nộp bản đề xuất ghi nhận các thay đổi vào hồ sơ đăng ký kinh doanh lên Trọng tài kinh tế;
 • Thông báo các thay đổi cho cơ quan tài chính;

Bước thứ tư.
Đợi quyết định của Trọng tài kinh tế và trao cho khách hàng bản trích ngang mới nhất hồ sơ đăng ký kinh doanh có ghi tất cả những thay đổi đã nêu ở bước thứ hai.

So sánh

„Công ty ready-made“Công ty „theo yêu cầu“
Những tài liệu cơ bản mà công ty cần cóđã có sẵnkhách hàng phải tự lo kiếm hay cùng tham gia lo kiếm
Vốn pháp địnhđã được đóngkhách hàng phải tự lo đóng
Ghi nhận vào hồ sơ đăng ký kinh doanhđã được ghikhách hàng phải đợi quyết định của Trọng tài
Đăng ký thuế thu nhập của pháp nhânĐã được đăng ký – chỉ cần thông báo các thay đổikhách hàng phải đăng ký
Có thể bắt đầu hoạt động kinh doanh (ước chừng)Sau 24 tiếng đồng hồ kể từ khi liên lạc trực tiếpSau 3 - 4 tuần


© lunchmeat.cz 2007 - 2018