| | | |  GARANCE   |
EN RU VN ZH
GARANCE

Gondola Garant s.r.o. garantuje bezdlužnost a kvalitu nabízených „Ready-made společností“

Garance od založení společnosti po prodej Ready-made firmy

Nabízené „Ready-made společnosti“ jsou zakládány a spravovány výlučně partnerskou advokátní kanceláří. Pověřený advokát, který je od založení statutárním orgánem každé nabízené „Ready-made společnosti“ a dohlíží na vedení společnosti. Spolu s druhým jednatelem garantuje, že společnost není zatížena závazky, které by jakkoliv snižovali hodnotu společnosti. Tento advokát potvrdí a bude ručit za to, že společnost neprovedla žádné právní úkony, v důsledku kterých by převzala jakýkoliv závazek – výjimku představuje toliko Smlouva o vedení běžného účtu použitého na splacení základního kapitálu.

Garantované služby při zakládání a prodeji „Ready-made společností“

Právní služby poskytuje výlučně advokát, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou, který je pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním právních služeb.

Účetní služby naší poskytuje výlučně etablovaná partnerská účetní společnost, která je pojištěna pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním účetních služeb.

Zabezpečení při zakládání společností

Údaje o klientech zpracovává advokát, který je vázán povinností mlčenlivosti, čímž je ochrana vašich dat a osobních informací. Garantujeme legálnost, diskrétnost, důslednost a spolehlivost.
© lunchmeat.cz 2007 - 2018