info@gondolagarant.cz

Our services

ISO 9001:2015

Goals of the quality management system according to ISO 9001 are:
to establish order and introduce a system approach to all activities within the company
to make the company transparent for a customer, owner, management and employees
to increase credibility of the company and thus facilitate its penetration into new markets within EU
to stabilise the reached quality level concerning both time and assortment of supplied products and rendered services
to facilitate training of new employees
to control application of trends in quality of products and services
- to create basis for further quality improvements

IMS - Integrated management system

An integrated management system is very effective tool of risk management, actively linked within the organisation management system.

Basic prerequisites for creation of an effective integrated management system have to meet the following requirements:

- Integrate requirements of all standards into one logical whole.
- Everything has to be purposefully and well-arranged to be simply intelligible to all
employees
- Evade mere copying of standard structures as they are different.
- Do not create any separate documentation.
- Make use of the Quality Manual structure to integrate other standards.

By an effective integration of requirements asked by ISO 9001:2001, environment friendly relations specified in EMS ISO 14000, labour safety requirements according to OHSAS, and information security requirements specified in ISO 17799 a very modern management system comes into being, which will help significantly to enhance effectiveness of management of the organisation in question and at the same time reduce its risks.

Maintenance and Enhancement of quality system

We secure our customers with maintenance and enhancement of their quality system based on outsourcing principles as a part of our services provided after certification.
These services include:
- elaboration of revised quality system documents
- preparation of bases for and realisation of internal audits
- preparation of corrective and preventive steps
- provision of pertinent training activities, securing that the quality system works
- securing of the subsequent supervisory and recertifying audits

These services are substantially cheaper and more effective compared with the case when they are secured by the customer itself.

Information security ISO 27001

Information security is achieved by implementing a suitable set of controls, which could be policies, practices, procedures, organizational structures and software functions. These controls need to be established to ensure that the specific security objectives of the organization are met.

Food safety ISO 22000:2005

This international standard specifies requirements for a food safety management system where an organization in the food chain needs to demonstrate its ability to control food safety hazards and secure that food is safe at the time of consumption. This standard is applicable to all organizations, regardless of size, which are involved in any aspect of the food chain and want to implement systems that consistently provide safe products.

ISO 14001: 2015 EMS

Environmental Management System (EMS) represents a systematic approach to protection of environment in all aspects of entrepreneurial activities.

- Entrepreneurial subjects are obligated to follow all acts enacted in favour of environmental protection: protection of air against pollution, protection of waters against pollution, controlled waste disposal, protection of agricultural land.
- The systematic approach consists in creation, implementation and maintaining of a structured EMC system embedded into organisational structure and management system of the entrepreneurial subject.

OHSAS 18001 - Bezpečný podnik

Safety Company - by using OHSAS system you can verify whether an organisation meets specific requirements that have to be met by Occupational Health and Safety Management System.

HACCP

Risks analysis and critical checkpoints. It is a case of a system access aimed to secure that foodstuffs are harmless from the medical point of view. The access defines, evaluates, controls and eliminates any significant health hazards to the foodstuffs.

ISO 50001:2011

ČSN EN ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií je celosvětově platná norma pro implementaci a certifikaci systému energetického managementu. Řeší všechny fáze zavádění a provozování systému energetického managementu organizací jakékoliv velikosti či zaměření. Je kompatibilní se standardem environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu a systémem řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001 Systémy kvality.

Obchodní standardy

Obchodní standardy společností jsou vyvíjeny pro zajištění a zvyšování úrovně kvality poskytovaných služeb. Úkolem obchodních standardů je zastřešit všechna témata týkající se vybavení a procesů dílen, personálu, kvalifikace, marketingu, systémů IT, managementu & organizace a systémů kvality. Zavedení, ale i uplatňování těchto dlouhodobých, kvalitu zajišťujících a zvyšujících opatření, je zajišťováno prostřednictvím pravidelných auditů.

Výstupem je: Zlepšení přístupu k Vašim zákazníkům!

Poptat

Školení

Naše společnost, která působí na trhu již od roku 1997, se také úspěšně věnuje oblasti zvyšování kvalifikace pracovníků malých a středních firem.
Mezi základní principy práce, které naši klienti oceňují, patří:

  • orientace na zákazníka
  • odbornost
  • záruka kvality a rychlost
Poptat

Mystery shopping

Goal of this activity is in particular to evaluate level of services rendered to clients and in connection with it, to promote enhancement of these services in all fields of entrepreneurial activities. We can help you to set criteria for the evaluation, carry out the evaluation, process results of the evaluation and in addition to it, we can also add our advise how to improve your services (it is also known as mystery shopping and mystery calls).

The output is: Improvement of customers focus !

Výstupem je: Zlepšení přístupu k Vašim zákazníkům!

Poptat

Procesní řízení

Procesně řízená firma je firma, která má jasně stanovené výkonnostní parametry, jasně definované vlastníky procesů a je dobře přizpůsobivá změnám. Odhalujeme nedostatky v existujících procesech, navrhujeme nápravná opatření a provádíme optimalizaci procesů. Vytváříme procesní modely jako základ konceptu procesně orientované firmy s dopady do systémů řízení jakosti, strategického řízení a nákladovosti a organizačních změn s cílem zvýšit výkonnost procesů. Stanovíme optimálně výkonnostní parametry KPI (Key performance indicators) klíčové indikátory výkonu Vaší organizace.
Výstupem je: Stanovení výkonnostních parametrů v návaznosti na dosahování cílů!

Poptat

Marketingový průzkum

Na základě informací o Vašich cílech, produktech a potencionálních zákaznících připravíme a provedeme průzkum trhu zaměřený zejména na zjištění intenzity poptávky po Vašich produktech a službách.

Poptat

LEAN aktivity

Zeštíhlování výroby, optimalizace materiálových toků (POKA YOKE, KANBAN, JIT, 6 SIGMA) vedoucích ke zkrácení produkčních časů a maximalizaci využití zdrojů.
Výstupem je: Zamezení plýtvání všemi zdroji !

Poptat

GDPR

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, v anglickém jazyce General Data Protection Regulation - GDPR).

Poptat